cze eng rus

Už mnohokrát jsme zde vychvalovali našeho odchovánka Ebby z Golštýnů. Ebby si vybral za krytí pan František Kupka, majitel chovného psa Igora z Husína. Věděli jsme, že se tímto krokem Ebby dostává mezi myslivce a kynology, kteří ji dovedou na výstavním i zkouškovém poli pokud možno co nejdále. A věřili jsme, že Ebby nezklame :-)

Po létu věnovanému výcviku, Ebby splnila během jednoho měsíce troje zkoušky.

6. srpna 2016 se Ebby umístila v I. ceně na zkouškách z vodní práce ve Stašově, kde získala 92 bodů a obsadila tak celkově druhé místo.

20. srpna 2016 Ebby úspěšně zabojovala na lesních zkouškách ve Zdechovicích, kde získala 230 b., umístila se v I. ceně, celkově na třetím místě.

A aby toho nebylo málo, 3. září 2016 Ebby zazářila na podzimních zkouškách v MS Kočí-Topol, kde bez jediného zaváhání (pouze nepřišla na srstnatou zvěř) získala 297 b. v I. ceně a celkově obsadila druhou pozici.

Tímto Ebby z Golštýnů splnila veškeré podmínky pro uchovnění.

Velmi tímto gratulujeme úspěšné majitelce a vůdkyni Monice Kupkové, které patří neskonalý obdiv a obrovská poklona! Do budoucna přejeme nejen další úspěchy v lovecké kynologii, ale hlavně ranec rodinného štěstí! Budoucí přírůstek do rodiny si už teď zajisté s sebou nese ty nejsilnější kynologické zážitky! :-)

Ebby z Golštýnů