cze eng rus

Flok z Golštýnů se ve dnech 21. - 23. 7. 2016 zúčastnil intenzivního loveckého výcviku na Rokytně, pod vedením Dagmar Veličkové. Mnohokrát děkujeme za krásné fotografie!

Flok z Golštýnů